ჩვენი ვებსაიტი

ვალები, ყადაღა, სოციალური სამუშაო

კლიმატის ცვლილება

People in Need

სახელმძღვანელო- დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

გამოქვეყნებული 28 ივლ. 2021 წასაკითხი დრო 1 წუთი

„ფიფლ ინ ნიდ“ - ის პროექტის: „შრომის უფლებების ადვოკატირება საქართველოში“ ფარგლებში მომზადდა ბროშურა ახალი შრომის კოდექსის მიხედვით.

ბროშურა „დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები“, მოიცავს შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელ კანონებს, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოში გადმოცემულია მარტივი და ყველასათვის გასაგები ენით.

ბროშურა მომზადდა 4 ენაზე: ქართულ, ინგლისურ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ოთხივე ენაზე დაბეჭდილ სახელმძღვანელოს ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“ გადასცემს დაინტერესებულ მხარეებს, იქამდე კი, შეგიძლიათ, გაეცნოთ ბროშურის ციფრულ ვარიანტს.

ქართული ვერსია
ინგლისური ვერსია
სომხური ვერსია
აზერბაიჯანული ვერსია
ავტორი: ფიფლ ინ ნიდ