სახელმძღვანელო- დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

სახელმძღვანელო- დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები

Publikováno: 28 ივლ. 2021 კითხვის დრო: 1 წუთი

„ფიფლ ინ ნიდ“ - ის პროექტის: „შრომის უფლებების ადვოკატირება საქართველოში“ ფარგლებში მომზადდა ბროშურა ახალი შრომის კოდექსის მიხედვით.

ბროშურა „დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ძირითადი უფლება-მოვალეობები“, მოიცავს შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელ კანონებს, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოში გადმოცემულია მარტივი და ყველასათვის გასაგები ენით.

ბროშურა მომზადდა 4 ენაზე: ქართულ, ინგლისურ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ოთხივე ენაზე დაბეჭდილ სახელმძღვანელოს ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“ გადასცემს დაინტერესებულ მხარეებს, იქამდე კი, შეგიძლიათ, გაეცნოთ ბროშურის ციფრულ ვარიანტს.

ქართული ვერსია
ინგლისური ვერსია
სომხური ვერსია
აზერბაიჯანული ვერსია
ავტორი: ფიფლ ინ ნიდ