პუბლიკაციები

პუბლიკაციები

პუბლიკაციის მოძებნა

კატეგორიის მიხედვით

სათაურის მიხედვით

საქართველოში დაფუძნებული და ახალი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა დეტალური მიმოხილვა

PIN

პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა როლის განმტკიცება, როგორც ლეგიტიმური, ინკლუზიური და სანდო აქტორების, რომლებიც ხელს უწყობენ ეფექტურ მმართველობას და დემოკრატიზაციის პროცესებს...

Research Report Tackling Indebtedness in Georgia through Czech Innovations

People in Need

სამიზნე სოფლების ჩამონათვალი (დანართი #5)

People in Need

იტვირთება