პუბლიკაციები

პუბლიკაციები

პუბლიკაციის მოძებნა

კატეგორიის მიხედვით

სათაურის მიხედვით

People in Need Georgia Summer Newsletter - 2023

People in Need Georgia

PIN Needs Assessment Report - Ukrainian Refugees in Georgia

People in Need

საქართველოში დაფუძნებული და ახალი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა დეტალური მიმოხილვა

PIN

პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა როლის განმტკიცება, როგორც ლეგიტიმური, ინკლუზიური და სანდო აქტორების, რომლებიც ხელს უწყობენ ეფექტურ მმართველობას და დემოკრატიზაციის პროცესებს...
იტვირთება