პუბლიკაციები

პუბლიკაციები

პუბლიკაციის მოძებნა

კატეგორიის მიხედვით

სათაურის მიხედვით

PIN Needs Assessment Report - Ukrainian Refugees in Georgia

People in Need

საქართველოში დაფუძნებული და ახალი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა დეტალური მიმოხილვა

PIN

პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა როლის განმტკიცება, როგორც ლეგიტიმური, ინკლუზიური და სანდო აქტორების, რომლებიც ხელს უწყობენ ეფექტურ მმართველობას და დემოკრატიზაციის პროცესებს...

Research Report Tackling Indebtedness in Georgia through Czech Innovations

People in Need

იტვირთება