ჩვენი ვებსაიტი

ვალები, ყადაღა, სოციალური სამუშაო

კლიმატის ცვლილება

10 ტონა მაღალი ხარისხის ჰიბრიდული კიტრი  და 7 ტონა პომიდორი წელიწადში

10 ტონა მაღალი ხარისხის ჰიბრიდული კიტრი და 7 ტონა პომიდორი წელიწადში

© Tereza Hronova


სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

News

More

სად ვმუშაობთ