პროექტი - შრომის უფლებების ადვოკატირება საქართველოში

გამოქვეყნებული 29 აპრ. 2021 წასაკითხი დრო 1 წუთი
პროექტი - შრომის უფლებების ადვოკატირება საქართველოში
© ფიფლ ინ ნიდ

დონორი: „ფიფლ ინ ნიდ“ - ის ინოვაციების ფონდი

განმახორციელებელი ორგანიზაცია: - „ფიფლ ინ ნიდ“

განხორციელების პერიოდი: 01/20221-07/2021

პროექტის ძირითადი მიზანი: საქართველოს ახალ შრომის კოდექსში შესული ძირითადი ცვლილებებისა და მისი განხორციელების სტრატეგიების შესწავლა; შრომით პოლიტიკასა და პრაქტიკაში ძირითადი ხარვეზების გამოვლენა.

პროექტის განხორციელების არეალი: თბილისი და რეგიონები


პროექტის ძირითადი აქტივობები:

  • საქართველოში დასაქმებულთა შესახებ კვლევის ჩატარება, რაშიც იგულისხმება დოკუმენტების მიმოხილვა და ჩაღრმავებული ინტერვიუები ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
  • დასაქმებულთა უფლებებთან დაკავშირებით ბუკლეტის მომზადება და გავრცელება.
  • ვებ გვერდის შექმნა დასაქმებულთა უფლებებთან დაკავშირებით.


2021 წლის იანვრიდან, ჩეხური ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“-ის წარმომადგენლობა საქართველოში ახორციელებს პროექტს შრომის უფლებებთან დაკავშირებით. პროექტი დაფინანსებულია „ფიფლ ინ ნიდ“-ის ინოვაციების ფონდის მიერ. პროექტი ექვს თვიანია და დასრულდება 2021 წლის ივლისის ბოლოს.

პროექტის ძირითადი ამოცანაა, საქართველოს ახალ შრომის კოდექსში შესული ძირითადი ცვლილებებისა და მისი განხორციელების სტრატეგიების შესწავლა; შრომით პოლიტიკასა და პრაქტიკაში ძირითადი ხარვეზების გამოვლენა.

პროექტის მიხედვით, გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:

საქართველოში დასაქმებულთა შესახებ კვლევის ჩატარება, რაშიც იგულისხმება, დოკუმენტების მიმოხილვა და ჩაღრმავებული ინტერვიუები ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან; დასაქმებულთა უფლებებთან დაკავშირებით ბუკლეტის მომზადება და გავრცელება და ვებ გვერდის შექმნა დასაქმებულთა უფლებებთან დაკავშირებით.

შრომის უფლებებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, პროექტი ხელს შეუწყობს შრომის უფლებების ადვოკატირებასა და ცნობიერების ამაღლებას საქართველოში.

ავტორი: ფიფლ ინ ნიდ, კომუნიკაციის ოფიცერი