არაგვის თემთა განვითარების სტრატეგია 2020-2025.

People in Need

წინამდებარე სტრატეგია შემუშავებულია ა(ა)იპ „არაგვის თემთა განვითარების ჯგუფის“ მიერ, პროექტის „არაგვის თემთა მდგრადი განვითარება“ ფარგლებში, ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. პროექტს ახორციელებს ჩეხური საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია “ფიფლ ინ ნიდ”-ი. სტრატეგიის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ არაგვის თემთა განვითარების ჯგუფი. დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაცია და ხედვები შესაძლოა არ გამოხატავდეს ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს შეხედულებებს.
 

ჩამოტვირთე