თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

თქვენ გამოთქვამთ ცალსახა თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემები (ელ.ფოსტის მისამართი)  დამუშავებულ იქნას Člověk v tísni  (ფიფლ ინ ნიდ)-ის მიერ (“მაკონტროლებელი პირი”).

მაკონტროლებელი პირი დაამუშავებს თქვენს მონაცემებს საინფორმაციო ბიულეტენის ან სხვა საინფორმაციო მასალის გაგზავნის მიზნით.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მაკონტროლებელი პირის მიერ;  ამ უკანასკნელმა არ უნდა გადასცეს პერსონალური მონაცემები მესამე მხარეს.

თქვენი უფლებები:

  • უფლება გააუქმოთ თანხმობა ნებისმიერ დროს, მაგალითად, ელ.ფოსტის ან წერილის გაგზავნით მაკონტროლებელი პირისთვის;
  • უფლება გაიგოთ, თუ რა ტიპის პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს მაკონტროლებელი პირი;
  • უფლება მოითხოვოთ ახსნა-განმარტება მაკონტროლებელი პირისგან პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ;
  • უფლება მოითხოვოთ წვდომა ამგვარ მონაცემებზე,  მოითხოვოთ მონაცემების განახლება, კორექტირება ან შეზღუდვა, ასევე უფლება გააპროტესტოთ მონაცემების დამუშავება;
  • უფლება მოსთხოვოთ მაკონტროლებელ პირს წაშალოს პერსონალური მონაცემები;
  • უფლება მიმართოთ მაკონტროლებელ პირს ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს, თუკი არსებობს ეჭვი, რომ იღრვევა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული  ვალდებულებები.

ინფორმაცია მაკონტროლებელი პირის შესახებ:

Člověk v tísni, o.p.s. (ფიფლ ინ ნიდ), რომელიც მდებარეობს მისამართზე: Šafaříkova 24, 120 00 პრაღა 2, ID 25755277, რეგისტრირებული პრაღის მუნიციპალური სასამართლოს მიერ ფონდების რეესტრში, ნაწილი O, ფაილი 119.

საკონტაქტო ინფორმაცია: marek.vozka@clovekvtisni.cz, მონაცემთა დაცვის ოფიცრის საკონტაქტო ინფორმაცია: dpo@clovekvtisni.cz