წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2020-2024

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი (ლაგ)

ჩამოტვირთე