ტრანსკავკასიური ბილიკი - საზღვართაშორისი ტურიზმის განვითარება

გამოქვეყნებული 15 ივლ. 2022 წასაკითხი დრო 1 წუთი
Transcaucasian Trail – Promoting Cross-Border Tourism
© People in Need

დონორი: USAID

პროექტის განმახორციელებელია: ფიფლ ინ ნიდ

პროექტის განხორციელების ვადა: 04/2022 – 02/2023

პროექტის პარტნიორები: „ფიფლ ინ ნიდ“ სომხეთის ოფისი ტრანსკავკასიური ბილიკი საქართველო, ტრანსკავკასიური ბილიკი სომხეთი


პროექტის დაინტერესებული მხარეები:

არაგვის LAG, ახალქალაქის LAG, სომხეთის ქალთა რესურს-ცენტრები (WINNET)

საერთო მიზანი: რეგიონული პროექტი მიზნად ისახავს ორ ქვეყანას შორის სოფლის მეურნეობისა და სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულებით ახალი ქსელის განვითარებას

პროექტის განხორციელების არეალი: პროექტი ხორციელდება საქართველოში (დუშეთისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში) და სომხეთში (ლორის და შირაქის რეგიონებში)

პროექტის სამიზნე ჯგუფები: მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები, საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, ადგილობრივი ხელისუფლება, დაცული ტერიტორიები, ტურისტული კომპანიები, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრები (LAGs), ქალთა რესურსცენტრები (WRCs), საქართველოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ასოციაცია (GALAG).


პროექტის ძირითადი აქტივობები:

  • საქართველოსა და სომხეთში თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგების ორგანიზება საფეხმავლო ბილიკების მოწყობაზე;
  • საგრანტო კონკურსის მეშვეობით 4 ტურისტული საწარმოს შერჩევა და მხარდაჭერა;
  • წინასწარი მოკვლევის საფუძველზე არაგვის ხეობაში, ახალქალაქში, ლორისა და შირაქის რეგიონებში ახალი საფეხმავლო ბილიკების იდენტიფიცირება და მონიშვნა Open Street Map-ზე;
  • სამიზნე რეგიონებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის შეფასება და ხარვეზების ანალიზი;
  • მარკეტინგის თემაზე მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ტრენინგების ჩატარება;
  • პრომო-მასალების შექმნა 16 სამიზნე მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის;
  • არაგვის ბილიკის მულტიმედიური გზამკვლევის შემუშავება და გამოცემა;
  • საერთაშორისო და შიდა ტურისტულ ბილიკებზე სარეკლამო კამპანიის წარმოება

Autor: People in Need

მსგავსი სტატიები